سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی جورابلو –
حبیب موسوی جهرمی –
رضا جعفری نیا –

چکیده:

براساس مطالعات انجام شده یکی از راههای استفاده بهینه از منابع آب مشارکت کشاورزان در نگهداری و بهره برداری از شبکه ابیاری و زهکشی است . درکشورمان چند سالی است که به روی عوامل موثر و بازدارند ه مشارکت تحقیقات و مطالعات گسترده ای صورت گرفته است . نویسندگان نیز با توجه به خصوصیات فرهنگی و کشاورزی منطقه گرمسار و اشنایی با مسائل کشاورزی و شبکه آبیاری و زهکشی دشت گرمسار برآن شد تا عوامل موثر در افزایش میزان مشارکت کشاورزان منطقه گرمسار درمشارکت را شناسایی نماید و راهکارهایی را مبتنی با مسائل مطالعه شده ارائه نماید و با استفاده از راههای آماری نتایج را ارائه نماید .