سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: چهارمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرید فرهنگیان – کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ

چکیده:

برای بررسی عوامل موثر در ایجاد پین هول در محصول کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ، واحد تحقیقات این کارخانه تحقیقاتی را در این زمینه بعمل آورده است. در این بررسی ها تنها نقش شرایط تولید کارخانه مورد تست قرار گرفته است. هرچند فریت که بیش از ۹۰ درصد لعاب را تشکیل می دهد در ایجاد این عیب نقش بسزایی را ایفا می کند. در این تحقیقات مواردی مثل ماهیت خاکهای مصرفی، منحنی و اتمسفر پخت بیسکویت، ماهیت واد مورد استفاده در لعاب، منحنی و اتمسفر پخت لعاب، نقش دی فلوکولانت ها و همچنین زمان و شرایط نگهداری دوغابهای بدنه و لعاب مورد تست و بررسی قرار گرفته است.