سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین همایش ملی فرسایش و رسوب

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

بهنوش جعفری گرزین – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
رضا علی دومهری – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
مهرداد صفایی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
سیدحسن احمدیان – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران

چکیده:

تحقیق حاضر به منظور بررسی نقش بارش بیش از ۱۰ میلی متر در روز، سطح آبخیز خندق ، شیب آبراهه ، شیب عمومی حوزه خندق، درصد پوشش گیاهی، میزان املاح محلول و درصد ذرات خاک بر رشد ۱۴ خندق کوچک و متوسط در حوزه آبخیز سرخ آباد مازندران انجام شد. ارتباط عوامل مذکور با رشد خندق از طریق اندازه گیری های صحرایی و بررسی روابط رگرسیونی بررسی گردید. نتایج تحقیق دلالت بر نقش بارز املاح محلول خاک در تشکیل و توسعه فرسایش خندقی منطقه مذکور داشته است.