سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: دومین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سید جمال الدین شاهطاهری –

چکیده:

اغلب روشهای جدید تجزیه کمی و کیفی مواد شیمیائی(در این تحقیق آفت کش ها) بگونه ای طراحی می گردند که قادر به شناسایی و اندازه گیری ترکیبات و عناصر مورد نظر در نمونه های محیطی و بیولوژیکی پیچیده باشند. تبدیل چنین نمونه هایی به یک نمونه نسبتاً غلیظ با درصد خلوص بالا علاوه بر تسهیل مراحل اندازه گیری دستگاهی، منجر به تداوم و افزایش عمر دستگاههای حساس تحقیقاتی خواهد گردید. استفاده از فازهای جامد سیلیکا در استخراج نمونه مورد نظر() در محافل تحقیقاتی رایج است و روز بروز در حال توسعه و گسترش می باشد. تنوع اینگونه فازها باعث افزایش روش خواهد شد که اثر بسزایی در تخلیص و تغلیظ نمونه ها خواهد داشت. در این پژوهش بمنظور یافتن اثر عوامل مختلف در آماده سازی آفت کش ۲,۴-D ، انواعی از فازهای جامد مورد استفاده قرار گرفته اند. همچنین اثر فاکتورهای pH نمونه، قدرت حلال، حجم نمونه و حجم حلال مورد بررسی قرار گرفته است و تاثیر آنها در راندمان بازیافت مشخص گردیده است. نتایج این تحقیق همچنین نشان داد که بازیافت ۲,۴-D از نمونه توسط فاز جامد سیلیکای CI8 تسهیل می گردد. در این مطالعه کروماتوگرافی مایع به عنوان یک روش عملی در آنالیز نمونه ها با موفقیت مورد استفاده قرار گرفته است.