سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمود عبدالهی – دانشیار، گروه فرآوری مواد معدنی دانشگاه تربیت مدرس
بهزاد شهبازی – کارشناس ارشد فرآوری مواد معدنی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

آگلومراسیون یکی از روشهای بازیابی ذرات نرمه زغال سنگ است، که در آن از خواص سطحی زغال و باطله استفاده می شود. در این روش ترجیحاً سطح ذرات آبران زغال توسط مایعات آلی تر شده و با به هم چسبیدن این ذرات، آگلومره های زغال تشکیل می شوند. در این تحقیق عواملی نظیر نوع آگلومرانت، درصد وزنی جامد در پالپ، زمان آگلومراسیون pH و غلظت آگلومرانت در میزان حذف خاکستر و بازیابی زغال از نرمه های (ذرات ریزتر از ۷۵ میکرون) زغال سنگ مزینو ۲ بررسی گردیده است. طبق آزمایشهای به عمل آمده نوع و غلظت آگلومرانت و pH به ترتیب بیشترین تاثیر را در میزان حذف خاکستر و بازیابی زغال داشته و تاثیر سایر عوامل اندک می باشد در این بررسی بیشترین میزان حذف خاکستر ۸۷/۷۹% (با ۳۰/۷۳% بازیابی زغال) و بیشترین میزان بازیابی زغال ۹۰/۲۴%(با ۵۹/۰۳% حذف خاکستر) بدست آمد