سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

موسی عابدینی – عضو هیات علمی( استاد یار) دانشگاه محقق اردبیلی دارای PHD ژئومرفولوژی

چکیده:

حوضه آبریز دریاچه آب شیرین و توریستی نئور در ۴۸ کیلو متری جنوبشرق مرکز استان اردبیل در شرق جاده خلخال- اردبیل واقع شده است.بدلیل بارندگی زیاد منطقه ( ٤۰٢ میلیمتر در سال) و در اثر فرایند فیزیکو-شیمائی شدید، پیدایش و تحول خاک درشیبهای کمتر از ٣٥ % بسیار خوب صورت گرفته است.متوسط رسوبدهی ton/hac/y 343، ۴۳۷از حوضه نشانگر شدت فرسایش ،
است که بواسطه دخالت انسانها نیز افزایش یافته است. جهت برآورد میزان فرسایش خاک وکنترل و مدیریت بهینه آن از روشهای کمی مختلفی استفاده شده است.