سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمود عضدی – دانشجوی کارشناسی ارشد منابع طبیعی
وحید غلامی – دانشجوی دکتری آبخیزداری

چکیده:

آب زیر زمینی یکی از منابع مهم تامین آب شیرین موردنیاز انسان است.امروزه بهره برداری ازمنابع آب زیر زمینی برای مصارفی چون کشاورزی، صنعت و شرب توسعه زیادی کرده است. استفاده از ابهای زیر زمینی ، بخصوص درمناطق خشک و نقاطی که فاقد رودخانه و دریاچه های آب شیرین هستند، اغلب تنها راه تامین آب مورد نیاز بشر است. متاسفانه آمار و اطلاعات لازم در خصوص وضعیت آبدهی سفره های آب زیر زمینی در همه مکان ها وجود ندارد. دراین تحقیق برای ارائه یک مدل خطی به منظور براورد دبی سفره های آب زیر زمینی در سواحل جنوبی خزر از روش رگرسیون چندمتغیره استفاده شد. بدین منظور دبی سفره آب زیر زمینی در ۵۴ نقطه در سواحل جنوبی دریای خزر دراستان مازندران بعنوان متغیر وابسته و عوامل ارتفاع از سطح دریا، شیب، k (هدایت ابی تشکیلات ابخوان) بارش، تبخیر، عمق تراز آب زیر زمینی به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شدند و در محیط نرم افزار SPSS تجزیه رگرسیونی به منظور ارائه یک مدل خطی انجام گرفت. در نهایت مدل ارائه شده با بکارگیری آن در نواحی که ازآمار و اطلاعات آن برای ارائه مدل استفاده نشده بود مورد ارزیابی وتایید قرار گرفت.