سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش موتورهای درونسوز

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

میر ارش بهشتی وزیری – کارشناس ارشد و کارشناس اداره فناوری ساخت مواد- شرکت تحقیق، طراحی و تولی
وحید مرادی – کارشناس اداره فناوری ساخت مواد- شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خ
مهدی نیکروان – کارشناس اداره فناوری ساخت مواد- شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خ

چکیده:

حین انجام آزمون دوام موتور پیکان با سرسیلندر آلومینیومی OHV، گروه طراح با مشکل شکستن میل لنگ موتور در ساعت ۴۲۰ مواجه گردید. در ادامه با مشاهدات عینی اجزاء موتور، بررسی آنالیز شیمیایی و ریز ساختار میل لنگ، ارزیابی آزمون های مکانیکی و در نهایت بازبینی سطوح شکست، علل شکست و تخریب این قطعه حین انجام آزمون دوام مشخص گردید.
نتایج نشان می دهد که تمرکز آخالها و همچنین وجود صفحات اولیه خستگی در محل سوراخ روغن میل لنگ از دلایل عمده شکست بوده است. لذا با کنترل فرآیند ذوب، ریخته گری و اصلاح مذاب و همچنین بهبود عملیات ماشینکاری کانال مسیر عبور روغن میل لنگ، مشکل بوجود آمده قابل رفع می باشد.