سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ایمان نادری راد – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی، دانشگاه شیراز
ناصر بیدختی – استادبخش عمران، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه شیراز

چکیده:

در این تحقیق ابتدا یک الگوریتم برای طراحی سرریزهای پلکانی با جریان پیوسته ارائه شده است در مرحله بعدی برنامه هایی توسط نرم افزار matlab-6 نوشته شده است که قادر به رسم نمودارهای سه متغیره می باشند. با استفاده از این نمودارها می توان تاثیر عواملی مانند ارتفاع، طول و عرض پله ها را بر روی درصد انرژی مستهلک شده، سرعت جریان و فاصله نقطهآغاز هوادهی از تاج سرریز پلکانی برای دبی های مختلف (با دامنه تغییرات وسیع) رامورد بررسی قرار داد. نتایج تحقیق با نتایج کارهای آزمایشگاهی مقایسه و نزدیکی نتایج بررسی شده است. جریان پیوسته در سرریز پلکانی در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است. هدف اصلی این تحقیق ایجاد یک دید کلی ازتاثیرات تغییرات ابعاد پله های سرریز پلکانی بر روی انرژی مستهلک شده، سرعت جریان و فاصله نقطه آغاز هوادهی از تاج سرریز پلکانی برای طراحان هیدرولیکی این نوع سرریزها می باشد. نویسندگان این مقاله استفاده از این نمودارها را برای طراحی توصیه نمی کنند زیرا این نمودارها بی بعد نیستن. استفاده از نتایج نمودارهای رسم شده برای درک رفتار پارامترهای محتلف (تغییرات باد پله ها)برای طراحی هدفمند تر سرریز پلکانی با استفاده از الگوریتم طراحی ذکر شده در مقاله سودمند میباشد.