سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عسگر جانعلی زاده – استادیار دانشگاه مازندران، مشاور گروه خط و ابنیه- مرکز تحقیقات راه آه
روح الله نادری – مسؤول گروه خط و ابنیه- مرکز تحقیقات را ه آهن

چکیده:

راه آهن مشهدسرخس علاوه بر موقعیت قابل توجه و سوق الجیشی آن در کریدور شمال – جنوب، از نظر واردات وصادرات نیز از اهمیت اقتصادی ویژ های برخوردار است . متاسفانه عدم مطالعا ت دقیق زمین شناسی و ژئوتکنیکی ، تعجیل دراحداث این مسیر و شرایط نامساعد خاک بستر در ترانشه ۹۹۰ مشهد – سرخس تردد قطارها را در این قسمت مشکل نموده است .بازدیدهای محلی و اطلاعات گرفته شده از کارشناسان فنی و مشاهدات عینی و پیشنهاد واریانت یا تغییر مسیر، حاکی از درمعرض خطر بودن و خارج شدن محدوده این ترانشه از حی ز انتفاع می باشد. اهمیت این مسیر و تأثیر آن بر حمل و نقل ریلی ،لزوم انجام یک مقاله پژوهشی مبتنی بر ارائه راهکارهای اجرایی و پایدارسازی را فراهم نموده است که در حقیقت همان هدف اصلی این مقاله بوده است