سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمید بهرامی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس
علی ارومیه ای – گروه زمین شنناسی مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس
شهروز شریفی – کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده:

راه آهن در دست احداث تبریز – میانه با طول ۱۹۰ کیلومتر، قسمتی از مسیر تهران – تبریز می باشد. مهمترین ویژگی این مسیر حدید حذف حدود ۱۰۰ کیلومتر از راه قبلی است. راه آهن در طی مسیر کوهستانی خود خصوصا در محل مصالح سست با ناپایداری شیب و لغزش همراه است. وجود گسل فعال تبریز و حتی در برخی نقاط منطبق شدن آن با مسیر، شتاب افقی حاصل از حرکات ناگهانی آن و بارندگی بالای منطقه از دیگر مهمترین عوامل تحریک کننده شیبها نسبت به لغزش می باشد. به جهت اهمین مسئله پس از بازدید و بررسی محل به رازیابی عوامل موثر پرداخته شد. با مطالعه روش های رایج پهنه بندی از جمله کاناگاوا، مورا و وارسون و توجهب ه شرایط محیطی خاص محل به عوامل اصلی وزن دهی شد. سپس با استفاده از فرمول پیشنهادی ، پهنه بندی انجام و نهایتا با روش شبکه بندی به احدهای ۱ ضربدر۱ کیلومتری L.H.Z=(2(L+S)+F+A+D در عرض ۲/۵ کیلومتر از طریق مسیر، نقشه پهنه بندی خطر زمین لغزش ارائه گردید.