سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

دکتر علیرضا شیروانی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

پاسخگوئی از موضوعات قابل بحثی است که همواره مورد توجه دولتها و زیر مجموعه های آنها در کشورهای مختلف قرار گرفته است. اگر چه برخی از کشورها ممکن است به مسئله پاسخگوئی به صورت مستقیم نپرداخته باشند اما در اصلاحات بخش دولتی به پاسخگوئی و حتی اصلاح شیوه های فعلی آن توجه شده است. این مقاله به دنبال بررسی عوامل موثر بر بهبود پاسخگوئی در سازمان های بخش دولتی شهرستان بوشهر است. هدف اساسی ایم مقاله تعیین آن دسته از عواملی است که در ایجاد پاسخگوئی در سازمان های بخش دولتی تاثیر گذارند و سپس در صدد ارائه راهکارهایی جهت بهبود افزایش پاسخگوئی است.