سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

منوچهر حسینی – کارشناس بهداشت عمومی مرکز بهداشت سپیدان
رضا امیری – کارشناس بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت سپیدان
عباس دهقان – کارشناس ارشد حشره شناسی پزشکی

چکیده:

امروزه بر کسی پوشیده نیست که ایجاد حادثه به هر شکل و در هر کجا ، با چه ضایعان انسانی و خسارات اقتصادی و مادی غیر قابل جبرانی توام است.بر اساس آمار روابط عمومی سازمان پزشکی قانونی تصادفهای رانندگی در کشور ۳۵ درصد از مرگ و میرهای غیر طبیعی را به خود اختصاص داده اند همچنین آمار ارئه شده از وزارت بهداشت و درمان ، حادثه های ناشی از وسایل نقلیه را دومین عامل مرگ میر کلی ذکر کرده است . آمارهای ذکر شده از وزارت راه و ترابری نشان می دهد که از هر ده هزار وسیله نقلیه ۱۲۰۰ دستگاه در جاده تصادف کرده اند که ۷۱ درصد از این تصادفات بر اثر خطاهای انسانی ، ۱۸ درصد نقص فنی خودروها ، و ۱۱ درصد عامل جاده بوده است . با توجه به آمارهای فوق الذکر و توجه به اینکه شهرستان سپیدان بین دو مرکز استان قرار دارد و بعلت وجود تفرج گاههای زیاد در اکثر روزها پذیرای مهمانان زیادی می باشد که این دو عامل باعث شوغی جاده و تصادفات زیادی در این شهرستان گردیده است لذا بر آن شدیم تا ضمن بررسی و وفور حوادث جاده ای در این شهرستان ععل آن را مورد بررسی و پژوهش قرار دهیم. روش کار : این مطالعه از نوع توصیفی – تحلیلی – مقطعی (Corss-Sectional) می باشد که اطلاعات مورد نیاز از طریق آمار و اسناد موجود در مراکز بهداشتی و درمانی و بیمارستانی شهرستان سپیدان و اداره راهنمایی و رانندگی سپیدان جمع آوری و مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج این بررسی نشان داد که اکثر مرگ و میرهای ناشی از تصادف مربوط به موتورسیکلت ها بوده است (۳۳/۳درصد) همچنین بیشترین تصادفات در فصل تابستان اتفاق افتاده است که فصل تعطیلی مدارس و دانشگاه بوده است (۳۸/۳درصد) و مهمتر اینکه اکثر فوت شدگان در تصادف مرده بودند (۷۵درصد) که اکثر آنها جوان و در گروه سنی ۳۰-۱۵ سال قرار داشته اند (۳۳/۳درصد) و مهمترین علل تصادفات نیز بی احتیاطی بوده است (۵۶/۶درصد). همانطور که نتایج این مطالعه نشان داد تصادفات جاده ای لطمات مالی و جانی فراوانی ره به جامعه وارد می سازد که عمدتا جبران ناپذیر و بیشتر آسیب دیدگان نیز قشر جوان و کارای کشور هستند که اغلب به خاطر غرور جوانی و بی احتیاطی باعث بروز تصادفات می شوند لذا لازم است مجریان قانون به خاطر حفظ جان انسان ها نسبت به خلاف کارانی که جادهای شهری و بین شهری را به قتل گاه و صحنه های رقابت در رانندگی تبدیل کرده اند شدت عمل بیشتری اعمال کنند و با هدایت ونظارت و توجه دادن به مردم به عوابق عدم رعایت قانون آنان را در مسیر صحیح راهنمایی کنند.