سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

غلامرضا لشکری پور – هیئت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
محمد بومری – هیئت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

شهر ۵۰۰ هزار نفری زاهدان، برای تٱمین شرب با مشکلات جدی روبه روست. توسعه روزافزون این شهر ، رشد سریع جمعیت، کمی نزولات جوی و تغذیه کم سفره آب زیرزمینی و مهم تر از همه، بهره برداری غیر اصولی از آبهای زیرزمینی و آلودگی آن سبب گردیده که کیفیت آب شبکه شهر به شدت نا مطلوب شود. از چند سال پیش، شبکه جداگانه ای برای تٱمین آب شرب در این شهر ایجاد گردید و برای برداشت آب شیرین ایستگاههایی در قسمت های مختلف شهر تعبیه شد. شبکه قدیمی آب شهر هم که اکنون برای مصارف غیر شرب استفاده قرار می شود، روز به روز آلوده تر می شود و چنانچه این روند ادامه یابد. در آینده نه چندان دور، آب این شبکه برای مصارف غیر شرب هم مناسب نخواهد بود. در این مقاله ، عواملی که در آلودگی سفره آب زیرزمینی نقش دارند، مورد بررسی قرار خواهد گرفت و پیشنهادهایی برای صیانت و نگهداری از این سفره ارائه خواهد شد.