سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: اولین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امیر شاه بیگ – رئیس گروه زمین شناسی مهندسی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

چکیده:

درخلال تهیه نقشه های زمین شناسی مهندسی شهرشیراز آبهای زیرزمینی این شهربویژه ازنقطه نظر مسائل زیست محیطی طریق دفن زباله و هیدروژئوشیمی موردمطالعه قرارگرفت و نقشه مربوطه تهیه گردید بررسیهای انجام شده مشخص ساخت که منابع آب زیرزمینی شهرشیراز درمعرض الودگی و شور شدن قراردارد ازمایشات میکروبیولوژی انجام شده برروی ده نمونه ازآب خام چاه های این شهرستان نشان داد که کلیه نمونه های آب ازمایش شده دارای الودگی محیطی و فاضلابی می باشند بطوریکه نقشه آب زمین شناسی نشان میدهد مقدارکل موادمعدنی از۵ میلی اکیوالانت درشمال باختری به ۱۲۳۵ میلی اکیوالانت دربخش جنوب خاوری درنوسان است