سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد لطفی – پژوهشکده علوم زمین وابسته به سازمان زمین شناسی کشور
سیدوحید شاهرخی – واحد تهران شمال دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

منطقه کندر در ۱۵ کیلومتری شمال الیگودرز و در بخش شمالخاوری استان لرستان قرار دارد و از دیدگاه ساختاری، جزء کوچکی از پهنه ساختاری سنندج – سیرجاناست. سازند شمشک قدیمی ترین واحد سنگ چینه ای است و شامل ردیفی پر ستبرا از تناوب شیل و ماسه سنگ میباشد. بطور کلی این واحد سنگ چینه ای نوعی دگرگونیخفیف ناحیه ای را نشان میدهد و در بعضی جاهاکه جایگزینی توده های نفوذی رخ داده ، به طریق همبری دگرگون شده است. بازتاب این دگرگونی همبری، شیست های نیمرس و هورنفلس کوردیریت دار می باشد.
ترکیب سنگ شناختی توده های نفوذی ( از جمله توده گرانیتوئیدی مسترون) از گرانیت تا گرانودروریت متغیر بوده و در زمان بعد از ژوراسیک (احتمالا کرتاسه پایانی) ازماگمای گرانیتی ناشی از ذوب پوسته (ماگمای آنتکنیکی نوع s) با دمائی بین ۷۰۰ تا ۷۵۰ درجه سانتی گراد و در محیط تکتونیکی قوس ماگمائی ناشی از تصادم جایگزین شده اند. طی این زمان ، نهشت فراورده های تفریقی پس از ماگمایی، از طریق شکستگی ها و ریز شکاف ها، الگویی از نوع رگه ای و با فابریک میلونیتی همراه با کانه زائی مس و طلا به وجود آورده است.پاراژنزکانه ای غالب مس شامل کالکوپیریت، کالکوسیتو کوولیت است. عیار میانگین طلا ½ گرم بر تن با تغییراتی از ۰/۷۱ تا ۱/۶ گرم بر تن میباشد.
بر اساس مطالعات سیالات درگیر، شرایط فیزیکوشیمیایی سیالات کانی ساز بدام افتاده در گانگ گوارتز ، رگه های مینرالیزه شامل:
درجه سانتی گراد ۴۰۰-۲۳۰ = (TH) دمای همگن سازی ، ۲۶/۵ – ۱۱/۵ = (??NaCl%) درصد شوری.
متر ۲۶۸۰ تا ۲۰۰ = (H) عمق به دام افتادگی سیالات
بار ۷۱۰ تا ۵۳ = (Pt) فشار به دام افتادگی سیالات
بنابراین، عوامل کنترل کننده کانه زائی درمنطقه کندر، رگه و رگچه های میزبان سیالات کانه دار بعنوان کنترل کننده های ساختاری (Structural Controls) در ارتباط با جایگزینی توده های نفودی و تکتونیک کلی منطقه می باشد.