سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی ایرانلو – دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
حسن زینالی خانقاه – دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
عبدالهادی حسین زاده – دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
ناصر مجنون حسینی – دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

تنش رطوبتی درهر مرحله از نمو گیاه می تواند عملکرد بذر سویا را کاهش دهد اما مقدار کاهش عملرد در نتیجه تنش آب با مرحله نمو گیاه تفاوت می کند. توانایی گیاه زراعی سویا به تحمل شرایطخ شکی بستگی به تاریخ اشت و وضعیت نمو گیاه گروه رسیدگی و مدت دوام خشکی دارد.