سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی اشرف طلیعی – موسسه تحقیقات کشاورزی دیم سرارود
کیومرث صیادیان – مرکز تحقیقات کشاورزی استان کرمانشاه

چکیده:

به منظور بررسی عکس العمل رقم جو سراررود ۱ به آبیاری تکمیلی و نیتروژن آزمایشی بصورت اسئلیت ثلات در تابه طرح بلوک های کامل تصادفی با ۳ تیمار آبیاری بر اساس آب مورد نیاز برای رساندن ظرفیت رطوبتی خاک به حد ظرفیت مزرعه ای (تفاضل بین fc و pwp تا عمق ۱۰۰ سانتیمتری (شامل تیمار شاهد (۱۰ بدون آبیاری) تیمار i1 آبیاری در مرحله کاشت، i2 آبیاری در مرحله گلدهی در بهار در کرت های اصلی در ۴ سطح ازت n90,n60,n30,n0 در کرت های فرعی در یک تکرار در مناطق مختلف استان کرمانشاه در سال زراعی ۸۰-۷۹ اجرا شد.