سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی تخزری – دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل
محمود رمرودی – دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل
براتعلی سیاه سر – دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل
محمد کلوی – دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل

چکیده:

به منظور دستیابی به تاریخ کاشت و ژنوتیپ مناسب عدس در سال زراعی ۷۷-۷۶ آزمایشی در پژوهشکده کشاورزی زابل به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید.