سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسن مسلمی نائینی – دانشیار گروه مهندسی ساخت و تولید، بخش مهندسی مکانیک، دانشکده فنی مه
مهدی تاجداری – دانشیار مرکز مهندسی مکانیک و فناوریهای ساخت، دانشگاه صنعتی مالک اشت
حسام ولیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ساخت و تولید، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

لوله با مقاطع غیرگرد که اغلب به روش شکل دهی مجدد غلتکی تولید می شوند به عنوان اجزای مهم و کاربردی در صنایع از جمله صنایع ساختمانی و خودرو سازی بحساب می ایند. در فرایند شکل دهی مجدد غلتکی سرد پیش بینی عیوب احتمالی در محصول نهایی جهت طراحی مناسب غلتک ها و تعداد مراحل شکل دهی با هدف انجام موفقیت آمیز فرایند و جلوگیری از ایجاد عیوب از اهمیت ویژه ای برخوردار است درکاربردهای ساختمانی وجود سطح مقطع سالم به منظور عدم ایجاد مشکلاتی در هنگام نصب، امری است اساسی، و در کاربردهای تزئینی سطح محصول باید بصورت براق و بدون عیب باشد وجود عیب تورفتگی و خراشیدگی سطح محصول باعث عدم امکان استفاده محصولات تولیدی در کاربردهای ذکر شده می گردند به علت پیچیدگی های موجود در رفتار لوله حین انجام فرایند طراحی فراید برپایه روابط تجربی و سعی و خطا استوار است دراین تحقیق از روش اجزای محدود جهت مدلسازی و مطالعه فرایند شکل دهی مجدد استفاده شده است.