سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مصطفی موسوی زاده – دانشکده مواد ومتالورژی، دانشگاه تهران
حسن فرهنگی – دانشکده مواد ومتالورژی، دانشگاه تهران
سید حسین یزدانی طبائی – گروه ساخت وتولید مرکز تحقیقات راه آهن

چکیده:

درسطوح ریل های راه آهن، اندرکنش بین سایش وخستگی سبب ایجاد عیوبی تحت عنوان عیوب RCF میشود. نیاز به سرعت زیاد، بار محوری بالا، دانسیته ترافیک و نیروی کشش بیشتر در حمل و نقل ریلی سبب شده است که ارزیابی وکنترل این عیوب به عنوان مهم ترین محدود کننده این تقاضاها، از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد . دراثر ترکیبی از گرمایش موضعی سطح تماسی ریل و تنش های عمودی و مماسی بین چرخ و سطح ریل که سبب جابجایی برشی شدید لایه سطحی ریل می شود، لایه های ترد و نانو ساختاری از میکروساختار پرلیتی اولیه ریل ایجاد می شود. جوانه زنی و رشد ترک خستگی از این لایه ها و خروج آنها از لایه سطحی شدیداً تغییرفرم یافته، سبب قلوه کن شدن لایه های سطحی ریل و در نتیجه اعمال بارهای دینامیکی شدید و افزایش احتمال خردشوندگی ریل می شود. همچنین رشد این ترک های سطحی می تواند با تبدیل به ترک های خستگی عرضی سبب شکست کامل ریل شود . دراین مقاله ابتدا میکروساختار لایه های سطحی ریل، نحوه تشکیل آنها و ارتباط آنها با ایجاد ترک و عیوب سطحی ریل بررسی شده است. سپس عوامل موثر در ایجاد و رشد این عیوب از جمله اثر ناهمواری های سطحی، عیوب متالورژیکی سطحی ریل، روان کننده، پیچ و شیب ریل ، آب و هوا و روش های از بین بردن این عیوب بررسی شده ست. در نهایت به وضعیت خطوط ریلی ایران از این منظر و نحوه کنترل و پیشگیری های ممکن پرداخته شده است.