سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بهناز شفیعی زاده – کارشناس ارشد زمین شناسی زیست محیطی دانشگاه شهید باهنر کرمان
احمد عباس نژاد – استادیار بخش زمین شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

با توجه به مطالعات قبلی صورت گرفته در منطقه فیض آباد راور مبنی بر بالا بودن غلظت سرب در چشمه های خروجی از تشکیلات شیلی، از ۴۳چشمه، چاه و قنوات موجود در منطقه گسترش شیلها نمونه برداری به عمل آمد. با توجه به آنالیز AAS انجام شده بر روی نمونه های شیلی منطقه غلظت سرب در آنها بالا ست. (ppm300-20) که تصور می شود بطور عمده بصورت گالن باشد اگرجه مقداری از آن ممکن است به شکل جذب کلوئیدی رس ها و کمپلکس هاس آلی نیز موجود باشد. آنالیز XRD وجود کانی رسی ایلیت و کانی های سولفیدی بویژه گالن را در نمونه های شیلی تایید می کند. برای تعیین غلظت سرب در نمونه های آبی از روش AAS استفاده شد. غلظت سرب از ۰ تا ۰/۰۱۵ میلی گرم بر لیتر می باشد. در تعدادی از نمونه ها(۱۲نمونه) غلظت سرب از حد مجاز بالاتر بود. با توجه به شرایط هیدروژئولوژی منطقه مورد مطالعه ۵ تیپ مختلف آب زیرزمینی در منطقه وجود دارد که ر دو نمونه که شامل آبهای نفوذ کرده به عمق و آبهای ناشی از تراکم شیلها می باشند غلظت سرب بالا است.