سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمدهادی میرزاپور – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قم
محمدرضا نایینی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قم

چکیده:

برخی محققان گزارش کرده اند که مصرف روی در شرایط شور، سبب کاهش غلظت سدیم و افزایش غلظت پتاسیم در گیاه شده استبجز نقش مهم روی در ساخت و ساز کربوهیدرات، در اثر کمبود آن، تشکیل و مقدار پروتئین در گیاه مختل می گردد از سوی دیگر بررسی ها نشان داده شوری باعث افزایش غلظت آهن در گوجه فرنگی، سویا و کدومسمیشده ولی غلظت آهن را در جو و ذرت کاهش داده استمصرف آهن در شرایط خاک سدیمی، سبب بهبود غلظت منگنز در گیاه شده در حالی که غلظت روی و مس را در گیاه کاهش داده است هدف از اجرای این تحقیق، بررسی اثر سطوح مختلف آهن و روی و نیز برهمکنس آنها بر غلظت نیتروژن، فسفر، پتاسیم، آهن، روی، منگنز و مس در برگ پنبه ( رقم ورامین ) بوده است .