سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید سرتاج – استادیار، دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان
افسانه شهبازی – کارشناس ارشد محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
نعمت ا… خراسانی – استاد، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده:

یکی از منابع مهم در آلوده‌سازی منابع آب پذیرنده، روانابهای شهری می‌باشد. در هر رخداد بارندگی آب باران پس از جاری شدن روی سطوح غیر قابل نفوذ شهری بر اثر شستشوی مواد انباشته شده روی سطح به شدت آلوده شده و نهایتا آب پذیرنده (آبهای سطحی و زیرزمینی) را آلوده می‌سازند. امروزه روانابهای شهری از مهمترین منابع آلاینده غیر نقطه‌ای آبهای سطحی به شمار می‌آیند. در این مطالعه خصوصیات کیفی و برآورد متوسط بار آلودگی رواناب شهری در یکی از حوضه‌های شهری اصفهان مورد بررسی قرار گرفت. منطقه مورد مطالعه یکی از زیر حوضه‌های شهر اصفهان واقع در جنوب این شهر به مساحت تقریبی ۶۰۰ هکتار می‌باشد که پس از جمع‌آوری رواناب این منطقه مستقیما به داخل رودخانه زاینده رود تخلیه می‌گردد و می‌تواند کیفیت آب رودخانه را تحت تاثیر قرار دهد. در این تحقیق طی یک دوره شش ماه (پاییز و زمستان ۱۳۸۱) از رواناب خروجی حوضه مورد مطالعه در ۱۳ رخداد بارندگی بصورت لحظه‌ای نمونه‌گیری به عمل آمد. نمونه‌های جمع‌آوری شده برای پارامترهای فلزات سنگین، مواد جامد معلق و پنج پارامتر کیفی دیگر آنالیز گردید. نتایج نشان دادکه فلز سنگین سرب و مواد جامد معلق مهمترین پارامترهای آلاینده در رواناب شهری حوضه مربوطه هستند. لذا با استفاده از آنالیزهای آماری متوسط بار آلودگی رواناب خروجی برای این دو پارامتر آلاینده به طور جداگانه و ارتباط آنها با پارامترهای فیزیکی و هیدرولیکی حوضه، مورد بررسی قرار گرفت و مدل رگرسیونی قابل قبول ارایه شد