سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مرتضی عالیقدری – استادیار گروه بهداشت محیط دانشگاه عاوم پزشکی اردبیل
محمد فدائیان – کارشناس ارشد زمین شناسی – پترولوژی

چکیده:

گندزدایی یکی از مهمترین فرآیندهای تصفیه آب جهت تخریب عوامل بیماریزای میکروبی و بهبود کیفیت آب برای مصارف مختلف می باشد. برای عمل گندزدایی از مواد شیمیایی مختلف مخصوصا ترکیبات کلر استفاده می شود . این مطالعه بمنظور تعیین غلظت کلر آزاد باقیمانده در شبکه توزیع آب اشامیدنی شهر اردبیل به مدت یکسال ( ۷۹- ۱۳۷۸ ) انجام گرفت . نوع مطالعه توصیفی ، تحلیلی بوده و پژوهش بر اساس جمع آوری اطلاعات موجود از منابع تامین کننده آب آشامیدنی شهر اردبیل ، اندازه گیری پارامترهای کیفی آب این منابع و غلظت کلر آزاد باقیمانده در شبکه توزیع آب آشامیدنی شهر اردبیل بود . درصد تستهای مطلوب غلظت کلر آزاد باقیمانده در فصول پاییز و زمستان سال ۱۳۷۸ به ترتیب ۳۸/۸۹% و ۴۱/۱۶% و برای فصول بهار و تابستان سال ۱۳۷۹ به ترتیب ۵۰% و ۶۰% بود . غلظت کلر آزاد باقیمانده در شبکه توزیع آب آشامیدنی شهر اردبیل از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست و نیاز به عیب یابی و اصلاح دارد.