سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد نصیری – دانشگاه صنعتی مالک اشتر – گروه شیمی- شاهین شهر – اصفهان

چکیده:

کاتالیزور پلاتینی DEH-7 بر پایه گاما – آلومینا، دی هیدروژناسیون نرمال پارافینها را در واحد تولید آلکیل بنزن خط(LAB) ی بر عهده دارد . این کاتالیزور پس از مدتی غیر فعال شده و با کاتالیزور تازه جایگزین میگردد . بررسی علل اینمسئله نشان میدهد که از میان عوامل رایج کاهش دهنده فعالیت کاتالیزورها، کک گرفتگی و مسمومیت توسط آهن سبب کاهش فعالیت این کاتالیزور میشود . نتایج آزمایشات نشان داده است که پدیدههای کلوخه شدن، تبخیر شدن جزء فعال، تغییر فاز کریستالی پایه یا مسمومیت توسط کلر، فلوئور و سولفور رخ نداده و از عوامل غیر فعال کننده این کاتالیزور بشمار نمیروند .