سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بازرسی فنی و آزمون غیرمخرب

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

اسماعیل پورسعیدی – استادیارگروه مکانیک، دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسی، کارشناس شرکت ت
علی احمدی – کارشناس شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران
مرتضی آیینه روایی – کارشناس شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران

چکیده:

در تعمیرات روتور ژنراتور ۱۲۷ مگاواتی یک واحد نیروگاهی پس از انجام آزمایش مایع نافذ بر روی پره های فن خنک کن ژنراتور، برخی از پره ها بعلت وجود ترک غیر قابل استفاده اعلام گردیدند. تعداد ۹ عدد پره ای که در آنها ترک ایجاد شده بود مورد بازدید چشمی، سختی سنجی، آنالیز شیمیایی، آزمایش مایعات نافذ و شکست نگاری غیر مخرب سطحی با استفاده از استریومیکروسکوپ قرار گرفتند. در این بررسیها یکی از پره ها تخریب شد و سپس عمق ترکها و نحوه پیشروی آنها مورد مطالعه قرار گرفت. در نهایت با توجه به پراکندگی، جهت گیری و نحوه رشد ترکها و همچنین عمق ومحل قرارگیری آنها این نتیجه حاصل شد که با استفاده از پولیش سطحی و زدودن ترکها این عیب برطرف خواهد شد. همچنین از آنجایی که ترکهای ایجاد شده محصول خوردگی مرزدانه ای بودند جهت جلوگیری از رخداد مجدد این مسئله یک فرآیند اکسیداسیون سطحی (آندایزینگ) بر روی پره اعمال گردید تا با تشکیل یک لایه اکسیدی پیوسته با خوردگی مرزدانه ای مقابله به عمل آید. با انجام مراحل فوق پره ها مورد بهره برداری مجدد قرار گرفتند و تاکنون در حدود ۱۰ هزار ساعت بدون مشکل به کار خود ادامه داده اند.