سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت زنجیره ی تامین و سیستم های اطلاعات

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدرضا نامجو – دانشگاه شهید باهنر کرمان ،بخش مهندسی صنایع

چکیده:

امروزه ،تعداد قابل توجهی از بنگاه های اقتصادی با صرف هزینه زیاد به دنبال بهبود دو فاکتور اساسی کارائی (Efficiency) و پاسخگوئی (Responsiveness) خود در محیط های تجاری می باشند.در این راستا و با توجه به الزامات وشرایط جدید محیط های کسب و کار ، مشارکت در زنجیره های تأمین الکترونیکی در برنامه کاری آنهاقرار گرفته است. این مشارکت مستلزم تغییراتی است که در صورت فقدان آمادگی مناسب و عدم توجه کافی به الزامات و شرایط اولیه لازم می تواند هزینه بسیار زیادی را برای سازمان و شرکای تجاری وی در زنجیره تأمین به دنبال داشته باشد. این مقاله، به بررسی تعدادی از فاکتورهای آمادگی سازمانها برای حرکت به سمت مشارکت در زنجیره های تأمین الکترونیکی می پردازد .موضوع از سه دیدگاه آمادگی تکنولوژیکی ،فرآیندی و سازمانی و با توجه به الزامات مدل های مرتبط موجود مانند مدل مرجع SCOR مورد بررسی قرار گرفته است.نتایج این بررسی می تواند به منظور تدوین چهارچوب ارزیابی آمادگی سازمانها برای مشارکت در زنجیره تأمین الکترونیکی مورد استفاده قرار گیرد.