سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهران قربانی – سرپرست دفتر مطالعات فناوری و ایمنی، وزارت راه و ترابری
کیوان بمانا – کارشناس دفتر مطالعات فناوری و ایمنی، وزارت راه و ترابری

چکیده:

عملکرد سیستم ترافیک جاده ای با سه عنصر انسان، وسیله نقلیه و جاده، بستگی مستقیم به رفتار و تصمیمات استفاده کنندگان از آن شامل رانندگان وسایل نقلیه موتوری و غیر موتوری و عابران پیاده دارد. رفتار خطرزای انسان در جاده ناشی از دو گونه خطا شامل ارادی و غیر ارادی می باشد. خطاهای ارادی با آموزش و تشدید اعمال مقررات و قانون تا حدود زیادی قابل رفع می باشند. لیکن در خصوص خطاهای غیر ارادی که تابعی از محدودیتهای فیزیولوژی انسان می باشند، لازم است که باشناسایی فاکتورهای اصلی و اعمال آنها در راه و مهندسی ترافیک و بویژه ایمن سازی جاده ها می باشند، لازم است که با شناسایی فاکتورهای اصلی و اعمال آنها در موضوع بدیع درکشور ایران برای اولین بار و در قالب این مقاله با ارایه تجربیات و نتایج حاصل از لحاظ فاکتورهای انسانی در مهندسی ایمنی جاده ها صورت می پذیرد. نتایج حاصل از این مبحث لزوم تحویل راههای ایمن تر با لحاظ فاکتورهای انسانی به جامعه از سوی متولیان آن را طلب می نماید.