سال انتشار: ۱۳۷۲

محل انتشار: سمینار ملی بررسی سیاستها و روشهای بهره وری بهینه از اراضی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

حسین سراج زاده – کارشناس دفتر بررسی و تحقیق

چکیده:

دانش موجود درباره شرایط فیزیکی محیط زیست بطور مساوی حاصل مطالعات تشریحی و تجربی است که در طول زمان بانجام رسیده است اگرچه در مورد مطالعات تشریحی، تحلیل توزیع های جغرافیایی و ساختار دسته های موجودات زنده و پدیده لایه بندیخاک بایستی ملحوظ گردد، در هر حال ممکن است دانش و علم حاصل مراحل کاملاً تشریحی یا تجربی باشد، مع الوصف در اساس شرایط فیزیکی محیط زیست بطریق سیستماتیک تغییرات خارجی رارقام می زند و بنابراین می تواند بعنوان علم تجربی خالص مورد مطالعه قرار گیرد. با این همه شرایط محیط زیست در مناطق کوچک تغییرات زیادی را نشان می دهد. بطوریکه پیش بینی دقیق مطالعات غالبا با عدم موفقیت کامل روبرو می گردد. در واقع بطور همزمان معدودی تیپ های غالب آب و هوایی و تئوری های مربوطدر تشکیل مناظر و مزایا نسبتا قابل آزمایش مجرد واقع می شوند، و لذا با چنین دشواریهای علم محیط زیست هنوز در اوایل راه طولانی از نظر مطالعات تجربی است و در نتیجه به همکاری بین علومتجربی و تشریحی در آینده های ندیک نیازمند است با چنین پیش فرضی مطالعات خاکهای ایران و فرسایش که خود عمل تجربی است نیاز به دقت فراوان دارد.