سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: اولین کنفرانس دانشجویی آموزش الکترونیکی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

معصومه حسین زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه درسی دانشگاه فردوسی مشهد
شکوفه مسعودی – عضو هیئت علمی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی مشهد
لیلی شجاع – کارشناس ارشد مدیرآموزشی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

امروزه ظهور و بروز فناوری های جدید همه عرصه های زندگی از جمله آموزش را تحت تاثیر قرار داده که مهمترین عرصه تجلی آموزشهای مجازی است که با وجود نوپابودن به دلیل ویژگیهای خاص آن از جمله کاهش هزینه های آموزش، انعطاف پذیری، افزایش کیفیت یادگیری و … با استقبال زیادی روبرو شده است اما ورود به این آموزشها، مستلزم توجه به زیرساختها و پیش بایسته های مورد نیاز برای آموزشهاست لذا هدف این تحقیق بررسی فاکتورهای فردی مورد نیاز برای شرکت دانشجویان در دوره های آموزش مجازی است جامعه آماری این تحقیق را دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد تشکیل می دهند و نمونه گیری به شیوه دردسترس انجام شد حجم نمونه برابر با ۶۸ نفر بوده است دراین مطالعه توصیفی از ابزار پرسشنامه گیلبرت برای گردآوری اطلاعات استفاده شد. و داده اه براساس ۵ مولفه های احساس راحتی، مدیریت زمان، مهارتهای ارتباطی، خود انگیزشی، خودرهبری مورد بررسی قرار گرفت.