سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
حمیدرضا پورخباز – ۱استادیار گروه محیط زیست دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان
سعیده جوانمردی – کارشناس ارشد برنامه ریزی
میترا چراغی – کارشناس ارشدآلودگی دریا
مائده قنواتی – دانشجوی محیط زیست

چکیده:
فاضلاب یکی از عوامل آلودگی محیط زیست است که بایستی به طریق بهداشتی جمع آوری، تصفیه و مجدداً به گردش آب در طبیعت برگردانده شود. عملیات صنعتی باعث آلودگی آب می شود زیرا بعضی از محصولات اصلی و فرعی صنعتی بطور عمدی یا غیر عمدی وارد آب می گردند. در این تحقیق پساب های ناشی از واحدهای مختلف کشتیرانی بندر امام از قبیل اسکله ۳۱، خروجی گود آلومینیوم، ورودی گود آلومینیوم، برخی از انبارها و ترمینال ها در سال ۸۹ مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق به صورت اسنادی- کتابخانه ای و عملیات میدانی و در نهایت آنالیزهای آزمایشگاهی بود. مقادیر شاخص های کیفی پساب خروجی از قبیل کلیفرم ها، یون ها، BOD ،COD,PH,TSS,، EC و برخی فلزات سنگین از جمله سرب، کروم، کبالت، کادمیوم و غیره مشخص گردید. در نهایت مقایسه کلیه این پارامترها با میزان مجاز و استاندارد آنها نیز صورت گرفته است. نتایج نشان داد بارآلودگی پساب اداره کشتیرانی بندرامام خمینی بالاتر ازحداستاندارد می باشد.