سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: همایش ملی قنات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهتاب ابراهیمی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان

چکیده:

منطقه نرماشیر قسمتی از حوضه ابریز کویر لوت در استان کرمان می باشد که از به هم پیوستن دشت ها و ارتفاعات جبالبارز به وجود آمده است بررسی فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی در ۴۵ رشته قنات در منطقه نماشیر بم در استان کرمان در سال ۱۳۷۹ انجام شد و فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی که در این نمونه ها اندازه گیری شد عبارت از درجه حرارت آب، درجه حرارت هوا، هدایت الکتریکی (EC) و PH ، شوری ف اکسیزن (O2) ، کلسیم ، پتاسیم ، منیزیم، نیترات، نیتریت، آمونیاک (NH3) ، آهن، کلر، دی اکسید کربن (CO2) ، سولفات(SO4) ، کربنات (Hco3) و سختی کل می باشد همچنین در این بررسی نوع راه ارتباطی قنات مورد نظر با شهرستان بم مشخص شده است و همچنین سایر فاکتورها، دبی قنات و ارتفاع منطقه مورد نظر از سطح دریا اندازه گیری شد. قنوات مورد بررسی دبی بالاتر از ۴۵ لیتر بر ثانیه داشتند و از نظر فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی نیز در محدوده مطلوبی جهت پرورش ماهی های گرم آبی (کپور ماهیان) بودند حداکثر دبی در این قنوات ۲۵۰ لیتر بر ثانیه و مربوط به قنات رستم آباد بود.