سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سید احمد حسین زاده – لیسانس پرستاری -مدیر کنترل و بهبود کیفیت بیمارستان رسول اکرم (ص) رشت از س

چکیده:

منابع انسانی موجود در سازمانها، سرمایه های ارزشمند هر مجموعه تولیدی یا خدماتی محسوب می گردند که مدیریت بهینه آنها، اثرات مثبت و ماندگاری بر اثربخشی و کارآیی فرآیندهای جاری سازمانها خواهد داشت. اهمیت منابع انسانی تا حدی است که در انواع سیستم های مدیریتی از جمله سیستم مدیریت کیفیت ISO 9000: :2000 توجه ویژه ای به جایگاه ارزشمند و حیاتی آن در بهبود و ارتقاء کیفی فعالیت های سازمانی گردیده است. از جمله عرصه هایی که نقش مدیریت هوشمند و هدفمند انسانی در آن حائز اهمیت بسیاری است مراکز درمانی و بیمارستان هاست که با توجه به محدودیت های موجود در زمینهء فضاهای فیزیکی و تجهیزات و نیز توزیع نامتناسب نیروهای مورد نیاز در این مراکز، لزوم مدیریت صحیح منابع انسانی در تمامی مراحل گزینش، به کارگیری و ارزشیابی عملک رد، نمود بیشتری پیدا می کند.از آنجایی که کارکنان کادر درمان و عملکردهای رفتاری و حرفه ای آن بر فرآیند ارائه خدمات درمانی تأثیر گذار است. طبق تعریف استاندار کارکنان می بایست واجد صلاحیت های لازم از جانب مدیریت اینگونه از مراکز، قابلیت های مدیریتی و توان خلاقه نیز در آنها ایجاد و تقویت گردد، بنابراین رویکرد مدیریت بهینه منابع انسانی، افزایش توامان مهارت های فنی و مدیریتی کارکنان برای دستیابی به هدف افزایش اثر بخشی و کارآیی فرآیندهای درمانی است.