سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدسیاوش مدائنی – استاد مهندسی شیمی، دانشگاه رازی کرمانشاه- دانشکده فنی ومهندسی-بخش م
حسین دانشور – کارشناسی ارشد شیمی کاربردی دانشگاه رازی کرمانشاه- دانشکده فنی ومهندس

چکیده:

در این تحقیق به بررسی شرایط اپتیمم در فرایند جداسازی مغناطیسی در فر ایند تولید کنستانتره آهن از نمونه سنگ معدن آن پرداخته شده است و فاکتورهای مؤثر براین فرایندها ازقبیل دانه بندی ذرات و شدت میدان مغناطیسی مورد بررسی قرار گرفته است و مشخص گردیده با کاهش اندازه ذرات و شدت میدان مغناطیسی می توان به کنستانتره های با درصد وزنیFeبالاتر از ۶۷ % هم دست یافت. در این تحقیق همچنین مشخص گردید که با کاهش اندازه ذرات می توانتا حدودی عناصر مزاحم را نیز حذف نمود.