سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیامک نوری – دانشیار دانشکده صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
مهدی حیدری – استادیار دانشکده صنایع دانشگاه علم و صنعت
نوید مرتضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

هدف مهندسی مجدد دستیابی به بهبودهای چشمگیر درعملکرد سازمانی است اما اغلب تلاشهای مهندسی مجدد در دستیابی به این هدف ناکام مانده اند بنابراین ارزیابی سیستماتیک فاکتورهای موفقیت در مهندسی مجدد امری ضروری است این مقاله موفقیت در پروژه های مهندسی مجدد را از سه طریق مورد بررسی قرار می دهد دستیابی اهداف مهندسی مجدد توسط سازمان، منافع کسب شده توسط پروژه و تاثیر پروژه بر عملکرد سازمان سوالات پرسشنامه در سه بخش فاکتورهای موفقیت مهندسی مجدد اهداف پروژه مهندسی مجدد و بخش عملکرد سازمان تقسیم بندی شد براساس نتایج پرسشنامه توصیه می شود که آن فاکتورهایی که برروی عملکرد سازمان و دستیابی اهداف، اثرگذار است مورد توجه بیشتری قرار گیرد تا ریسک شکست پروژه به حداقل برسد.