سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی شیری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی
محمد تفضلی شادپور – استادیار دانشگاه امیرکبیر، دانشکده مهندسی پزشکی

چکیده:

تحلیل ترک با تکنیک مکانیک شکست انجام و در مورد آن پارامتر ضریب شدت تنش (Kc) تعریف می گردد که نشانگر مقاومت ماده در مقابل رشد ترک است. در این مقاله صدمات استخوانی با مدلسازی استخوان فمور چپ انسان و تفککی استخوان های کنسلوس و کورتیکال شبیه سازی و با روش اجزای محدود، با استفاده از نرم افزار آنسیس (ANSYS) برآورد شده است. با تحلیل آسیب پذیری در فمور و بررسی پاتولوژیکی شکست در آن، نقاط آسیب پذیر در تنش های کنترل نشده مشخص گردیدند. سپس با شبیه سازی ترک سطحی، تأثیر هندسه استخوان روی ضریب شدت تنش بررسی و روند تغییرات ضریب شدت تنش تحت تأثیر متغیرهای مکانیکی و هندسی استخوان و هندسه ترک بررسی گردیدند.