سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدمسعود صاحباری – دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه تهران
شهرام رایگان – دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه تهران
سیدعلی سیدابراهیمی – دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه تهران
حسین عبدی زاده – دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه تهران

چکیده:

نانو پودرهای سرامیکی مگنتیت به د لیل دارابودن خواص منحصر به فرد، دارای کاربردهای متنوعی بوده و روش ه ای متعددی برای فرآوری آنها وجود دارد که از آن جمله می توان به آلیاژسازی مکانیکی اشاره کرد . در تحقیق حاضر تاثیر فعال سازی مکانیکی بر دگرگونی مکانیکی – شیمیایی هماتیت به نانو پودرهای سرامیکی م گنتیت در زمان های مختلف آسیاکاری بررسیشده است . نتایج نشان می دهند که اولین آثار مگنتیت بعد از ۱۵ ساعت آسیاکاری ظاهر شده و پس از گذشت ۷۵ ساعت استحاله هماتیت به مگنتیت کامل می گردد . از طرف دیگر با افزایش زمان آسیاکاری، اندازه ذرات کاهش یافته و محصول به دست آمده در انتهای فرآیند حاوی کریستالیت هایی با ابعاد ۸ نانومتر است . همچنین میزان آنتالپی ذخیره شده به واسطه فرآیند آلیاژسازی مکانیکی در مرحله آستانه ای ظاهر شدن پیک های مگنتیت ح دود ۹۰ kJ/mol محاسبه گردید .