سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حامد حقی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فرآوری مواد معدنی، دانشکده مهندسی معد
محمد نوع پرست – دانشیار فرآوری مواد معدنی، دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه تهران

چکیده:

در این مقاله، امکان کاهش محتوی آهن (Fe2O3 ) در سیلیس معدن شنین بررسی شد. این سیلیس دارای ۹۳/۷۵ % SiO 2 0/44%Fe2O3, 2/78% , AI2O30/08% Tio2 بوده و عیار Fe2O3باید کمتر از ۰/۰۸% (محصول کلاس ب) و یا کمتر از ۰/۰۲% درصد (محصول کلاس آ ) باشد. بعد از آسیا کردن، پارامترهای مؤثر در فرآیند اسکرابینگ بهینه سازی شدند . به منظور نشان دادن نقش
فرآیند اسکرابینگ محصول آسیا و محصول اسکرابر وارد جداکننده مغناطیسی خشک شدت بالا شدند . فرآیند تلفیقی اسکرابینگ و جدایش مغناطیسی جدایش مغناطیسی خشک شدت بالا محصولی با محتوی آهن کمتر و راندمان وزنی بیشتر، نسبت به فرآیند مشابه با محصول آسیا، تولید نمود . سپس امکان حذف آهن از سیلیس با استفاده از رو ش های مختلف کانه آرائی مانند جدایش ثقلی، جدایش مغناطیسی و فلوتاسیون بررسی شد. در نهایت به منظور حذف محتوی آهن از سیلیس ۲ فلوشیت ارائه شد