سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد جلوخوانیان – عضو هیات علمی دانشگاه مالک اشتر اصفهان- دانشگاه مالک اشتر- دانشکده مه
مهدی جلوخوانیان – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک اصفهان- دانشگاه مالک اشتر- دانشکده مهندس

چکیده:

فرآیند آهنگری بدلیل اصلاح ساختار ماده، بهبود خواص مکانیکی و کاهش زمان تولید حائز اهمیت می باشد. در این مقاله، مراحل فرآیند آهنگری قطعه فنجانی شکل آلیاژ آلومینیوم ۷۰۷۵ شامل کله زنی، مرحله اعمال سنبه اولیه و مرحله اعمال سنبه نهایی بطور عملی و با انجام آزمایش بررسی شده است. همچنین با استفاده از روش اجزاء محدود، شبیه سازی فرآیند آهنگری قطعه فنجانی شکل و تحلیل تنش قالب آن صورت گرفته است. به کمک شبیه سازی، نحوه جریان ماده درون قالب، شناسایی نقاط ضعف قالب، تشخیص عیوب احتمالی در ساخت قطعه، مناسب بودن ابعاد لقمه اولیه، تخمین ضریب اصطکاک و محاسبه نیروی لازم جهت انجام فرآیند برای آهنگری قطعه فنجانی شکل، انجام و با نتایج حاصل از آزمایش مقایسه شده است.