سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

پریسا مرادی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت
سوسن روشن ضمیر – هیات علمی دانشکده مهندسی شیمی و پژوهشکده سبز دانشگاه علم و صنعت ایرا
محمدحسن ایکانی – هیات علمی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، پژوهشکده صنایع شیمیای
حسین کاسه گری – معاون آزمایشگاهها و کنترل کیفیت شرکت پاکسان

چکیده:

ضایعات آب یک مشکل جدی در سطح جهان است. دسترسی به آب تمیز برای نیازهای انسانی مختلف در دهه های آینده یک چالش مهم محسوب می شود. در سالهای اخیر توجه به تکنولوژی الکتروشیمیایی برای استفاده در تصفیه آب و فاضلابها افزایش یافته است. در میان این روشها، روشهای پیشرفته اکسایش (Advanced Oxidation processes, AOPs) برای کاهش ترکیبات آلی موجود در آب آلوده با موفقیت استفاده شده است. فرایندالکترو فنتون (Electro Fenton process, EFP) یکی از روشهای AOPs است که از آن برای زدایش مواد آلی فاضلابها به وسیله استفاده از ترکیب روشهای الکتروشیمیایی و واکنش فنتون استفاده می شود. در این تحقیق، استفاده از روش الکتروشیمیایی در تصفیه پساب و پارامترهای مؤثر بر راندمان روش الکتروشیمیایی در حذف اکسیژن مورد نیاز شیمیایی، نظیر pH و دانسیته جریان، دما و غلظت، مورد بررسی قرار گرفته اند.