سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدعبدالصمد جوانمرد – دانشجوی دکترای مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی دانشگاه شیراز، دانشکده م
مهرداد فرید – استاد یار بخش مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز، دانشکده مهندسی، بخش مهند
محمد محسن مشکسار – استاد بخش مهندسی مواد دانشگاه شیراز، دانشکده مهندسی، بخش مهندسی مکا
رامین ابراهیمی – استاد یار بخش مهندسی مواد دانشگاه شیراز، دانشکده مهندسی، بخش مهندسی

چکیده:

اکستروژن یکی از فرایندهای مهم در ساخت و تولید قطعات نظامی و صنعتی به شمار میرود و طراحی ابزار آن اغلب با سعی و خطا بوده و نیاز به تخصص بالا و تجربه کافی دارد . دراین راستا استفاده از کامپیوتر برای طراحی ابزار این فرایند علاوه بر اینکه از صرف وقت و هزینه زیاد جلوگیری میکند، مشخصه های کیفی محصول را نیز افزایش میدهد . در این مقاله با پیشنهاد روشی سریع و موثر، فرآیند اکستروژن معکوس آلومینیوم توسط نرم افزار ANSYS شبیه سازی گردیده و نتایج بدست آمده از نرم افزار با نتایج عملی موجود مورد مقایسه قرار گرفته است . همچنین جهت بررسی تاثیر شکل سنبه بر نیروی مورد نیاز جهت اکستروژن معکوس قطعات آلومینیومی، شکل های مختلف سنبه در نظر گرفته شده است . در انتها نیز با در نظر گرفتن مقادیر مختلف جهت زاویه نوک سنبه مدل سازی انجام پذیرفته است