سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهرنوش ابطحی محصل –
زهرا رفیعی –
سهند جرقی –

چکیده:

امروزه مسئله کمبود انرژی از مسائل روز می باشد و با توجه به این حقیقت که سوختهای فسیلی، روزی به پایان خواهند رسید، متخصصین در جستجوی راههای جدید برای کسب ا نرژی می باشند. یکی از راههایی که نیاز انسان را به سوختهای فسیلی کاهش می دهد، استفاده از انرژیهای دیگر همچون انرژی های پاک و نیز انرژی های ناشی از بازیافت زباله می باشد. بکارگیری این روشها، ن تنها انرژی مورد نیاز را تأمین می کند، بلکه حامی محیط زیست نیز می باشد. بازیافت انرژی از مواد زائد، علمی است که امروزه به آن توجه ویژه ای می گردد ور وشهای مختلف از این نوع تولید انرژی در دنیا در حال آزمایش و ا مکان سنجی می باشد که می توان به روشهای مستقیم مثل سوزاندن و روشهای غیرمستقیم مثل کمپوست، پیرولیز، بیوگاز و سوخت حاصل از زباله اشاره کرد. سوخت حاصل از زباله RDF(Refuse Derived Fuel) نیز روش جدید از تولید انرژی می باشد. این نوع سوخت هم ارزان و قابل دسترس بوده و هم سریعتر به انرژی مودر نیاز تبدیل می گردد. اولین تحقیقات در خصوص تولید RDF در امریکا در مقیاس آزمایشگاهی در سال ۱۹۷۰ آغاز گردید. از میان انواع مختلف DRF تولید شده مسخص گردید که RDF متراکم شده بدلیل یکنواخت و عدم وجود مواد غیرقابل احتراق نسبت به سایر RDF های تولیدی از ارزش حرارتی بالاتری برخوردار است. یکی از روشهای نمونه وار تولید RDF بدین صورت است که مواد زائد جامد پس از عبور از خردکننده اولیه، سرند کننده، جداکننده مغناطیسی وارد تونل بادی شده سپس وارد خرد کننده ثانویه، خنک کننده گردیده و محصول به صورت پلیت RDF تولید می گردد. تولید شده را می توان به صورت سوخت جایگزین یا همراه با سوختهای فسیلی برای تولید آب گرم، الکتریسیته و سایر مصارف صنعتی استفاده نمود. استفاده از RDF به عنوان ی سوخت پایدار در صنایع از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه تر است و همچنین RDF منبع انرژی پایان ناپذیر با حداقل آلودگی است. با تبدیل زباله به RDF می توان معضلات دفع نامناسب زباله که منجر به ا نتشار بیامریهای خطرناک و ایجاد مناظر ناخوشایند می گردد جلوگیری نموده و به حفظ محیط زیست کمک گردد. این روش بازیافت انرژی استقبال گرترده ای در دنیای امروز داشته و مورد توجه متخصصین بازیافت مواد و انرژی قرار گرفته است به نحوی که تلاش های چشمگیری بر دستیابی به روشهای تولید RDF با حداقل هزینه و تولید آلودگی در حال انجام می باشد.