سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

صالح آشوری – کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی متالوژی و مواد، دانشگاه تهران
محمود نیلی احمد آبادی – استاد دانشکده مهندسی متالوژی و مواد، دانشگاه تهران

چکیده:

شکل دهی فلزات در حالت نیمه جامد در سالهای اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در این روش ها محصولات طی سه مرحله تولید شمش اولیه، گرمایش مجدد و شکل دهی تهیه می شوند. قطعات تولیدی خواص بالاتری نسبت به قطعات تولید شده توسط روشهای معمول ریخته گری دارند. سرعت شکل دهی، دمای قالب، ریز ساختار شمش اوایه و درصد جامد و مذاب پارامترهای مهمی در این روش می باشند که در صورت عدم کنترل آنها در طول شکل دهی، جدایش ذرات جامد از زمینه مذاب ایجاد شده و خواص مطلوب و مورد انتظار در قطعات ایجاد نمی شود و باعث ایجاد نا همگنی خواص در قطعه می شود.
در این تحقیق آلیاژ آلومینیوم (A(356 با ساختار غیر دندریتی تهیه شده به روش سطح شیبدار مورد استفاده قرار گرفت. جهت انجام فرآیند شکل دهی از روش اکسیژن معکوس استفاده گردید. اثر سرعت، نیروی وارد شده از طرف سنبه بر قطعه، دمای قالب و همچنین تاثیر درصد جامد بر نحوه پرشدن قالب مورد بررسی قرار گرفت و در هر مورد ریز ساختار حاصل از نظر جدایش ذرات جامد و فاز مذاب مورد بررسی قرار گرفت.