سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سعید باقرزاده – کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک – ساخت و تولید، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمد حسین ا سدیان اردکانی – کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک – ساخت و تولید، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
بیژن ملائی داریانی – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فرید رضا بیگلری – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله ابتدا فرآیند نورد سرد نامتقارن ورقهای فلزی بصورت تئوری و با استفاده از روش قاچی (slab method) بررسی شده و سپس این فرآیند با روش المان محدود شبیه سازی شده است. سه نوع عدم تقارن در فرآیند نورد شامل عدم همسانی سرعتهای سطحی غلتکها، تفاوت در شرایط اصطکاکی غلتکها و عدم همسانی قطر غلتکها مورد بررسی قرار گرفته و پارامتر هایی همچون نیروی نورد و شعاع انحنای ورق در خروجی با نتایج تحلیلی و تجربی مقایسه شده است .در حالت کلی دیده می شود که نتایج حاصل از شبیه سازی با نتایج تحلیلی و تجربی مطابقت خوبی نشان می دهد. همچنین در جهت کاهش نیرو حالت سرعتهای دورانی متغیر در غلتکها موثر تر از بقیه حالتها بوده والبته سهم حالت اخیر در افزایش انحنای ورق خروجی از دو حالت دیگر نامتقارنی بیشتر است.