سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمود علی اف خضرایی – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی مواد
علیرضا صبور روح اقدم – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی مواد
پیمان طاهری – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه تهران
چنگیز دهقانیان – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه تهران

چکیده:

در طی این تحقیق فرآیند نیتروکربوراسیون پلاسمایی الکترولیتی روی زمینه ای از فولاد گرم کارAISI H13 انجام گرفت . الکترولیت مربوطه محلولی شامل یک ماده آلی کربن و نیتروژن دار و مقداری افزودنی دیگر برای بالا بردن هدایت الکتریکی محلول است . در طی این فرآیند نمونه های مورد نظر در قطب منفیقرار گرفته و ولتاژ مستقیمی مابین ۲۳۰-۱۷۰ ولت به آنها ا عمال می شود. زمان عملیات بین ۱ تا ۱۰ دقیقه است. برای بررسی مرفولوژی نمونه ها از میکروسکوپ نوری و الکترونی روبشی و همچنین از دستگاه میکروسختی سنج استفاده شد . بررسی مقاومت به خوردگی این نمونه ها توسط روش های پلاریزاسیون پتانسیودینامیک و تکنیک اسپکتروسکوپی ام پدانس الکتروشیمیایی صورت گرفت . نتایج بدست آمده حاکی از وجود مخلوطی از فازهای نیتریدی روی فولاد است که عمدتا در اثر تغییر دما به وجود آمده اند . از آنجایی که تغییرات دما با تغییرات ولتاژ رابطه مستقیمی دارد، با تغییر ولتاژ شاهد به وجود آمدن فاز (γN) تنها و نیز مخلوطی از فازهای Fe(Fe,Cr)2O4 و (Cr,Fe)Nx خواهیم بود . مقاومت به خوردگی با اعمال این روش نسبتاً افزایش یافت . همچنین مقاومت به خوردگی در اثر تشکیل یک لایه اکسیدی روی نمونه ها بیشتر افزایش می یابد. آزمون سایش لغزنده نیز به منظور مقایسه نمونه های پوشش دار با نمونه های فاقد پوشش انجام گرفت.