سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: پنجمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد جهازی – گروه مهندسی متالوژی و مواد دانشکده فنی دانشگاه تربیت مدرس
مسعود حاجی رضائی – صنایع شهید فصیحی-سازمان هوا و فضا

چکیده:

دراین تحقیق تاثیر فرایندهای عملیات حرارتی دو مرحله ای و عملیات نورد گرم دردمای بالا برروی خواص مکانیکی بویژه چقرمگی ضربه ای یک فولاد فوق مستحکم کم الیاژ محتوی نیکل و کرم مورد بررسی قرارگرفت. جهت انجام ازمایشها ابتدا نمونه های تهیه شده انیل کامل شدند سپس در دمای ۹۵۰ و ۱۱۰۰ درجه استنیته شده و بعد با کرنش صفر، ۴۰ و ۵۷ درصد نورد گرم شدند. جهت بررسی عملیات حرارتی دو مرحله ای تعدادی از نمونه ها پس از نورد در دمای بالا ۶۶۰درجه تمپر شده و مجددا در دمای ۹۰۰ درجه استنیته و کوئنچ روغن شدند. درن هایت تمامی نمونه ها در دمای ۲۰۰ درجه تمپر شدند. از انجام ازمایشهای ضربه و کشش دردمای محیط و همچنین مشاهده نمونه ها با میکروسکوپ نوری و بررسی سطح شکست بوسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی نتایج مورد بحث و بررسی قرارگرفتند.