سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امید جلالی – دانشگاه صنعتی شریف
منوچهر وثوقی – دانشگاه صنعتی شریف
ایران عالم زاده – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

به منظور بررسی و مطالعه دقیق پیرولیز چوب و درک واقعیت های فر آیندهایی که در طول پیرولیز روی می دهند، راکتور فولادی مقاوم به حر ارت با هدف ارزیابی شرایط بهینه سازی بازده روغن حاصل از چوب طراحی شد که می تواند تا ۱۰ گرم خا ک اره را فر آیند نماید . راکتور در محدوده دمایی بین ۴۰۰-۵۵۰C و فشار اتمسفریک کار می کند . خوراک های مورد استفاده، چوب درختان چنار و کاج می باشد و ت أثیر پارامترهایی نظیر دما، نرخ گرمادهی و زمان ماند بخارات مورد بررسی قرار گرفت . نتایج تحقیق حاکی از آن است که بهترین دما برای تولید سوخت بیولوژیکی ۱ در حدود ۵۰۰ C می باشد و هرچه نرخ گرمادهی بالاتر رود و زمان ماند کاهش یابد، بازده تولید این سوخت افزایش می یابد