سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

یوسف ستارزاه قدیم – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز
محمدرضا عباسی – پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، تهران
سیما نجف زاده نوبر – دانشجوی کارشناسی ارشد، تکتونیک، دانشگاه تبریز

چکیده:

در این تحقیق با رسم منحنی های فرازسنجی (Hypsometry) و همچنین محاسبه شاخص vf (نسبت عرض کف دره به ارتفاع دره) برای ۲۴ حوضه آبریز انتخاب شده در مسیر گسل شمال آبریز در محدوده بین صوفیان تا بستان آباد و همچنین اطراف کوه آتشفشانی سهند، نحوه فعالیت گسل مطالعه شده است. با توجه به نتایج این مطالعات مشخص گردید که حوضه ها حالت فرسایشی داشته و مقدار بالا آمدگی با فرسایش در حال تعادل بوده، در نتیجه مولفه شیب لغز گسلی در منطقه خیلی کم می باشد.