سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جمیل بهرامی – عضو هیأت علمی گروه عمران دانشگاه کردستان و دانشجوی دکتری مهندسی آب دا
محمد شاهرخ عبدی – دانشجوی کارشناسی عمران دانشگاه کردستان
محمدرضا کاویانپور – عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

با توجه به شرایط اقلیمی ایران و استراتژی دولت در رسیدن به خودکفایی نسبی در زمینه ی محصولات کشاورزی و ۰۰۰ به اهمیت و نقش حیاتی آب در صحنه ی حیات اجتماعی و اقتصادی ایران بیشتر پی می بریم . از آنجایی که سیل و طغیان رودخانه ها همواره زندگی انسان را در مخاطره قرار داده است ، تلاش بیشتری در جهت بررسی جنبه های مختلف آن در زمان ها و مکان های مختلف توسط افراد متعددی صورت گرفته است . تحلیل فراوانی سیل بیشترین حوزه ی فعالیت تحقیقات آمار و احتمالات در هیدرولوژی را در بر می گیرد . در این پژوهش سعی بر این بوده است تا با استفاده از داده های مربوط به ایستگاه های هیدرومتری مربوط به حوزه ی آبریز سفیدرود در استان کردستان و برازش توزیع های مختلف بر آنها مناسب ترین توزیع انتخاب و بر اساس آن دبی اوج سیلاب در ایستگاه های مورد نظر طی دوره بازگشت های مختلف بدست آید . جهت بررسی همگنی داده ها از روش Run Test استفاده شد . پس از بررسی همگنی داده ها ، با استفاده از
نرم افزار SMADA دبی های با دوره بازگشت های مختلف برای ایستگاه ها از توزیع های مختلف بدست آمد . در نهایت با استفاده از آزمون مربع کای و آزمون گرافیکی نرم افزار SMADA بهترین توزیع انتخاب شد